Menu Close

เชิดสิงโตกวางตุ้ง โชว์หอ(แพ) ,โชว์เล่นกระบอก

โชว์ต่อตัวภาคพื้นดิน ต่อตัวถือหัว ต่อตัว 5-6 ชั้น บนหอ(แพ)
โชว์ต่อตัว 2-3 ชั้น บนปลายกระบอก
โชว์เชิดหัวสิงโตบนปลายกระบอก พร้อมจุดพุล/ดอกไม้ไฟ
นักแสดง 30 คน

ราคา 20,000 บาท

(ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ตรงวันเทศกาล))
ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 45 – 90 นาที

***หมายเหตุ***
-ราคานี้รวมค่าพาหนะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว
-ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร(ข้าวกล่อง-น้ำ)ตามจำนวนนักแสดง 1มื้อ

***สิ่งที่แถมได้***
ประทัด 1,000นัด + ส้มมงคล 3 กิโลกรัม + ป้ายอวยพร 2 ผืน